ตอนที่10วันที่18 มีนาคม2559 | Michel Israël | Nàng Thơ Xứ Huế