ซีรี่ย์ โจซอน หมอหลวงบัลลังก์เลือด | 伸冤人2 | Red Corner 19971997 6.3